JAKUBÍČEK, Radim. Zhodnocení investiční činnosti v obci [online]. Brno [cit. 2022-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179730. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Gabriela Kocourková.

Uložit do Citace PRO