KHALILIYA, Shirin. Ekonomické a finanční posouzení projektu realizovaného na municipální úrovni [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179735. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Vít Hromádka.

Uložit do Citace PRO