LACIGA, Jan. Zhodnocení vlivu vybraného investičního záměru na rozvoj území [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179739. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Lucie Vaňková.
Uložit do Citace PRO