LESÁK, Pavel. Odměňování a mzdová politika ve stavebním podniku [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179741. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Tomáš Hanák.

Uložit do Citace PRO