PĚNČÍKOVÁ, Kateřina. Cenová analýza vybraného stavebního objektu [online]. Brno [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179750. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Alena Tichá.

Uložit do Citace PRO