PROKŮPEK, Martin. Variantní řešení projektu [online]. Brno [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179755. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Eva Vítková.

Uložit do Citace PRO