SOKOL, Patrik. Cena stavebního objektu sestavená pomocí vybraného software [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179762. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Alena Tichá.

Uložit do Citace PRO