ŠTRBAVÝ, Lukáš. Organizace zakázky ve stavebním podniku [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179768. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jana Nováková.

Uložit do Citace PRO