VACEK, Jan. Analýza nákladů inteligentního domu [online]. Brno [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179771. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Petr Aigel.

Uložit do Citace PRO