VACEK, Jan. Analýza nákladů inteligentního domu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179771. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Petr Aigel.
Uložit do Citace PRO