VALACHOVÁ, Tereza. Analýza obecního rozpočtu a návrh investičního záměru [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179772. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Eva Vítková.

Uložit do Citace PRO