VIČAR, Ondřej. Plánování zdrojů projektu výstavby [online]. Brno [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179773. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jana Nováková.

Uložit do Citace PRO