ZVONAŘ, Tomáš. Motivace a rozvoj osobnosti ve stavebním podniku [online]. Brno [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179777. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Dana Linkeschová.

Uložit do Citace PRO