CONÍK, Šimon. Realizace hrubé stavby bytového domu v Bratislavě [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179782. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Michal Novotný.

Uložit do Citace PRO