ČAČANÝ, Lukáš. Stavebně technologická etapa skladové haly v Jiříkovicích [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179783. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Martin Mohapl.

Uložit do Citace PRO