LABAJ, Ondřej. Výrobní objekt v Písku u Jablunkova - realizace hrubé vrchní stavby [online]. Brno [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179791. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jitka Laura Vlčková.
Uložit do Citace PRO