MICHALISKO, Matej. Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby hotelu v obci Horní Bečva [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179793. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Václav Venkrbec.
Uložit do Citace PRO