RAUČINOVÁ, Veronika. Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu - Čierna Voda - Chorvátský Grob [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179796. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Pavel Liška.
Uložit do Citace PRO