SOUKUPOVÁ, Daniela. Stavebně technologická studie Rozšíření kapacity základní školy Ždírec nad Doubravou [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179797. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Yvetta Diaz.
Uložit do Citace PRO