CHROMÝ, Adam. Algoritmy řízení topného článku tepelného hmotnostního průtokoměru [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1798. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Pavel Václavek.

Uložit do Citace PRO