WIESNER, Jan. Technologická etapa hrubé spodní stavby Nová válcovna - Fatra [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179802. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Radka Kantová.

Uložit do Citace PRO