BUREŠOVÁ, Eliška. Vývoj podmínek peletizace vedlejších energetických produktů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179806. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Radomír Sokolář.
Uložit do Citace PRO