DOLÁK, Martin. Návrh nových technologií rubové injektáže zděných kanalizačních stok [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179807. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Rostislav Drochytka.

Uložit do Citace PRO