BEDŘICH, Marek. Studie SV obchvatu Uherského Hradiště [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179816. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Radimský.
Uložit do Citace PRO