DOHNÁLEK, Jakub. Studie jihovýchodního obchvatu města Uherský Brod [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179820. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Kosňovský.
Uložit do Citace PRO