HORÁK, Michal. Mikrosimulační model dopravního uzlu Malá Amerika [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179824. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Martin Všetečka.

Uložit do Citace PRO