NAVRÁTILOVÁ, Pavlína. Rekonstrukce komunikace III/00222 mezi silnicí II/425 a obcí Ladná [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179831. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Radka Matuszková.
Uložit do Citace PRO