STAŇKOVÁ, Michaela. Simulace stárnutí asfaltové směsi v laboratoři [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179834. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Ondřej Dašek.
Uložit do Citace PRO