STUDENÝ, Václav. Přestupní uzel v oblasti Černovičky [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179835. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Martin Všetečka.

Uložit do Citace PRO