VAŠKEBA, Martin. Studie komunikace Obce Luleč - kostel u Sv. Martina [online]. Brno [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179837. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Radimský.

Uložit do Citace PRO