ŽĎÁRA, Zbyněk. Recykláty do podkladních vrstev vozovek [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179840. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Dušan Stehlík.

Uložit do Citace PRO