ALUŠIC, Michal. Předpjatá mostní deska [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179845. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jan Koláček.

Uložit do Citace PRO