BENČÍKOVÁ, Mária. Stropní deska bytového domu [online]. Brno [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179848. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jan Perla.
Uložit do Citace PRO