BRHEL, Jiří. Rekonstrukce a přestavba RD [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179850. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jiří Strnad.

Uložit do Citace PRO