ČÍRTKOVÁ, Jana. Návrh a posouzení výztuže vybraných nosných prvků ŽB objektu [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179852. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Ivana Švaříčková.

Uložit do Citace PRO