HUBAČKOVÁ, Pavlína. Železobetonová konstrukce obchodního domu [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179853. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Pavel Šulák.

Uložit do Citace PRO