HUDYMA, Nazar. Optimalizace návrhu výztuže betonového průřezu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179855. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Petr Štěpánek.
Uložit do Citace PRO