KUČERKA, Ján. Jednopolový most podporovaný kabely [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179861. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Radim Nečas.

Uložit do Citace PRO