LAURINYECZOVÁ, Erika. Stropní ŽB deska nad nádrží ČOV [online]. Brno [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179864. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jiří Strnad.
Uložit do Citace PRO