PAVLIČKO, Jakub. Návrh a posouzení železobetonových stropů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179867. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Michal Požár.

Uložit do Citace PRO