ŘIHOŠEK, Jan. Zastřešení podzemního parkoviště betonovou deskou [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179871. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jan Perla.

Uložit do Citace PRO