PROUZOVÁ, Ilona. Komplexní urbanistická analýza vybraných veřejných prostor města Znojma [online]. Brno [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179876. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Jan Májek.

Uložit do Citace PRO