ZUKALOVÁ, Hana. Komplexní urbanistická analýza vybraných veřejných prostor města Blanska [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179878. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Jan Májek.

Uložit do Citace PRO