BAJTOŠOVÁ, Lenka. Rodinný dům [online]. Brno [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179881. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Petr Jelínek.

Uložit do Citace PRO