BARGLOVÁ, Karolína. Bytový dům [online]. Brno [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179883. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jan Pěnčík.

Uložit do Citace PRO