BRUKNER, Josef. Bytový dům [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179892. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Dagmar Donaťáková.

Uložit do Citace PRO