BUBNIAK, Denis. Bytový dům v Liptovském Mikuláši [online]. Brno [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179893. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Miloslav Novotný.
Uložit do Citace PRO