FRÝBORT, Miroslav. Energeticky efektivní rodinný dům [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179899. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jakub Král.
Uložit do Citace PRO