HONKA, Matěj. Bytový dům s komerční částí [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179907. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jan Müller.
Uložit do Citace PRO