KNÁPKOVÁ, Nikola. Nízkopodlažní bytový dům [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179926. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Danuše Čuprová.

Uložit do Citace PRO