KOLÍSEK, Aleš. Bytový dům [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179928. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce František Vajkay.

Uložit do Citace PRO